O Nás

Mgr. Radek Kocourek

Advokát od roku 2008, člen České advokátní komory.

Radek Kocourek se specializuje na právní služby zejména v oblasti privatizace a nakládání s majetkem státu, veřejných zakázek, problematiky odstraňování ekologických škod, korporátního práva a obchodněprávních vztahů, včetně zastupování v soudních sporech. Jeho klienty jsou orgány státní správy i komerční společnosti působící především v oblasti pojišťovnictví a realit.

Před vstupem do advokacie zastával několik let vedoucí pozice ve Fondu národního majetku, kde odpovídal za komplexní právní servis se zaměřením na podporu privatizačního procesu, správu akciových společností, řešení ekologických sporů, organizování veřejných zakázek a legislativní proces. Následně působil v České pojišťovně, kde se zabýval zejména řešením korporátních vztahů v rámci celé finanční skupiny a řízením procesu vymáhání pohledávek. Byl členem představenstev a dozorčích rad významných českých průmyslových podniků.