KOCOUREK, DOLEŽAL a partneři, advokátní kancelář

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KOCOUREK DOLEŽAL
A PARTNEŘI

Nabízíme komplexní právní služby
v oblasti obchodního, občanského,
správního, ústavního i trestního práva.

Pracujeme pro fyzické osoby, obchodní
společnosti i pro státní a veřejnou správu.

Zaměřujeme se také na evropskou
dotační politiku, zejména pak v oblasti
podpory podnikatelů a rozvoje obcí.

Naši kancelář najdete na adrese
Uhelný trh 414/9, Praha 1.